Snel zoeken

Gebruik trefwoorden om het gewenste document te zoeken


Geavanceerd zoeken
Welkom bij het e-loket van Waterwegen en Zeekanaal! Welkom bij het e-loket van Waterwegen en Zeekanaal!
Het Agentschap maakt haar overheidsopdrachten bekend op het elektronisch publicatieplatform https://enot.publicprocurement.be. De kandidaatstelling of offerte van geïnteresseerde inschrijvers wordt elektronisch ingediend en eveneens elektronisch ontvangen op het e-tenderingplatform https://eten.publicprocurement.be. Beide toepassingen passen de reglementering inzake overheidsopdrachten strikt toe. De Vlaamse overheid sloot een samenwerkingsakkoord met het federale bestuursniveau zodat bedrijven steeds gebruik kunnen maken van eenzelfde platform.

Via het e-loket worden bestekken digitaal te koop aangeboden mits betaling met kredietkaart of bankkaart.
De vermelde prijzen zijn exclusief BTW
Vooraleer een bestek te selecteren/kopen is het belangrijk u eerst te registreren via de Mijn Account Info. Best kan u ook de firmanaam en BTWnr verifieren. Van zodra u een email met bewijs van betaling en een email met factuur ontvangen heeft kan u het bestek zelf downloaden.

Meer Winkelwagen

0 items